Paketleme

Texman paketleme sistemi, tekstil sektörünün bütün aşamalarında kullanılabilir (iplik üretimi, kumaş sarma, konfeksiyon paketleme v.b.). Sistemde kantar, metre sayacı ve barkod printeri kullanılarak, tam bir otomasyon sağlanır. Bu arabirimlerden on-line toplanan bilgiler ışığında çeşitli istatistiklerin dökümü alınır

+ İplik Uygulamaları
İplik üretimi yapan firmalarda, iplikler paketlendikten sonra kantara gelir. Burada bilgisayar üzerinde ipliğin cinsi ve özelliği girilip, tek bir tuşla ağırlığı kantardan alınır ve otomatik dara hesaplaması yapılır. Daha sonra girilen bu bilgiler doğrultusunda barkod etiketi basılarak kutulara yapıştırılır. Bu kutularla ilgili olarak, paketlemede istenilen periyotta üretilen toplam miktarların raporları alınır. Daha sonraki aşamada kutular satışa geldiğinde ise, barkod okuyucular ile kutuların bilgileri okunarak, satışı yapılır ve otomatik irsaliye hazırlanır. Satış işlemi sırasında sadece müşteri bilgileri elle girilir. Diğer bütün bilgiler etiketlerden otomatik gelir. Satış işlemi sonrasında istenilen periyotta satış istatistikleri alınır. Bu işlemler sonucunda genel olarak üretilen, satılan ve kalanlar raporlanır.

+ Kumaş Uygulamaları
Kumaş üretimi yapan firmalarda (dokuma ve terbiye işlemi) kumaş, sarma makinasına geldiğinde, kumaş cins ve özellikleri makinadan girilerek işlem başlatılır. Daha sonra kumaş makinada aktıkça, kumaşın hataları makinaya klavyeden ya da barkod okuyucudan girilir. Hataların olduğu metreler makina üzerindeki metre sayacından otomatik olarak okunur. Sonuçta top tamamlandığında kumaşın barkodlu top etiketi basılır. Buradan üretimi ile ilgili her türlü rapor alınabilir.

Daha sonra toplar satışa geldiğinde, barkod etiketleri okunarak satışı gerçekleşir. Sonuçta da satışlarla ilgili irsaliye, fatura ve raporlar alınabilir.

- Bu işlemler sırasında, kullanıcıya konfor sağlamak amacıyla arabirimlere (kantar, metre sayacı, v.b.) erişim, tek bir tuş ile sağlanır ve kullanıcı istediği aşamada bu birimlere ulaşabilir.

- Ayrıca her aşama ile ilgili istenilen istatistiki raporlar alınabilir.

- Barkod etiket dizaynları kullanıcı tarafından hazırlanabilir ve birçok dizayn aynı anda seçmeli olarak kullanılabilir.