Konfeksiyon

+ Model - Numune
Model Kartları
Model Reçeteleri
Model Ölçü Tabloları
Model Operasyonları
Numune Maliyet Analizi
Numune Sipariş ve Üretimleri

+ Pazarlama
Müşteri Tanımları
Ön sipariş Girişleri
Kesinleşmemiş siparişlerinde girilmesini sağlayarak müşteri performanslarının hesaplanması sağlanır.
Sipariş Girişleri
İşletme şartlarına göre sipariş girişi yapılabilmesi mümkündür.

+ Planlama
Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP-TR) 
Kumaş kartları ve siparişlere göre iplik ihtiyaçları belirlenir.
Makine Planlaması
Gelen siparişler, çözgü durumları ve tezgah kapasitelerine göre planlama yapılabilir.

+ Stok Kontrol - Satınalma
Malzeme Kartları
Departman İstek Fişleri
Satınalma Teklif Talebi
Teklif Girişleri
Satınalma Siparişleri
Malzeme Giriş - Çıkışları
Ara Depo Takipleri

+ Üretim
İş Emrileri
Kesim Emirleri
Kesim Kontrol Çizelgeleri
Balya - Kasa Takibi
Üretim Performansları Girişi
İstenirse RF'ler ile online üretim girişi yapılır.

+ Kalite Kontrol - Sevkiyat
Kalite Kontrol
Top numaraları bazında kalite kontrol bilgileri girilir. Toplar barkodlanır.
Sevkiyat
Barkod ile sevkiyat yapılır.
İrsaliye

+ Fatura
İrsaliyelerin Fiyatlandırması
İrsaliye bazında yapılan işlemlere göre istenilen para birimi bazında resmi ve fiil olarak fiyatlandırılır.
Fatura
Yapılan fiyatlandırma doğrultusunda fatura kesilir

+ Maliyet
Maliyet Kod Tanımları
Gider Girişleri
Kumaş Maliyet Bölümü
Gelir Tablosu
Gider Tablosu