Boya Baskı

+ Pazarlama
Müşteri Tanımları
Ön sipariş Girişleri
Kesinleşmemiş siparişlerinde girilmesini sağlayarak müşteri performanslarının hesaplanması sağlanır.
Sipariş Girişleri
İşletme şartlarına göre sipariş girişi yapılabilmesi mümkündür.

+ Planlama
Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP-TR) 
Kumaş kartları ve siparişlere göre iplik ihtiyaçları belirlenir. 
Makine Planlaması
Gelen siparişler, çözgü durumları ve tezgah kapasitelerine göre planlama yapılabilir. 

+ Stok Kontrol - Satinalma
Malzeme Kartları    Departman İstek Fişleri
Satınalma Teklif Talebi
Teklif Girişleri
Satınalma Siparişleri
Malzeme Giriş - Çıkışları
Ara Depo Takipleri

+ Giriş - Ham Kalite Kontrol
Parti Girişleri  
 Satın alınan veya fason olarak gelen kumaşların girişleri ve siparişlerle bağlantılarıyapılır. Ayrıca kesin rotaları burada tanımlanır ve işletme içerisinde dolaşacak olan REFAKAT KARTI buradan basılır.
Ham Kalite Kontrol  
Top bazında kalite kontrol yapılır. İstenirse kumaşlara kumaş barkod etiketleri dikilir.

+ Desen - Şablon - Varyant
Desen Kartları 
Desen teknik bilgileri ve özellikleri tutulur.
Şablon Takip Kartları  
Şablon üretimleri, kullanımları ve yerlerinin takibi yapılır.
Varyant Kartları 
Çalışılan varyantlar tanımlanır.

+ Laboratuar
Numune Baskı Reçeteleri
Numune Boya Reçeteleri
Numune Üretim Girişleri

+ Boyahane - Baskı - Apre
Boyahane Reçeteleri
Baskı Reçeteleri
Apre Reçeteleri
Makine Bölme Kartları
Baskı Altı Hazırlama
Dok - Araba Takibi
Parti Durum Kartı
Üretim Girişleri
İstenirse RF'ler ile online üretim girişi yapılır.

+ Kalite Kontrol - Sevkiyat
Kalite Kontrol
Top numaraları bazında kalite kontrol bilgileri girilir. Toplar barkodlanır.
Sevkiyat
Barkod ile sevkiyat yapılır.
İrsaliye

+ Fatura
İrsaliyelerin Fiyatlandırması
İrsaliye bazında yapılan işlemlere göre istenilen para birimi bazında resmi ve fiil olarak fiyatlandırılır.
Fatura
Yapılan fiyatlandırma doğrultusunda fatura kesilir.

+ Maliyet
Maliyet Kod Tanımları
Gider Girişleri
Kumaş Maliyet Bölümü
Gelir Tablosu
Gider Tablosu