Ar-ge

+ Sevkiyat
Final kalitede etiketlenip depoya girilen mamuller, barkod etiketleri okutularak sevk numarası bazında sevkedilir. Bu aşamada hiçbir bilgi elle girilmez tüm bilgiler otomatik gelir, dolayısıyla hata oranı sıfırdır. 
+ İrsaliye
Üretim performansları girildikten sonra yapılan operasyon için kalite kontrol bilgileri girilir ve proses kalite raporları oluşturulur.