Satınalma

+ Satınalma İstek Fişi
Departmanlar, isteklerini bu fiş ile satınalma sorumlusuna iletirler.
+ Teklif İsteme Formları
Gelen istek fişleri toplanıp otomatik olarak ihtiyaç belirleme formu hazırlanır. Bu ihtiyaç belirleme formu gerekli onayları aldıktan sonra teklif istekleri hazırlanarak ilgili firmalara gönderilir.
+ Satınalma Sipariş Formları
Firmalardan gelen teklifler değerlendirilip satınalma siparişi açılır. Stok girişleri yapılırken sipariş numarası ile girilerek "Ödeme Hazırlığı" yapılır.