Pazarlama

+ Sipariş Girişleri
Gelen siparişler kesin sipariş ve öngürü siparişleri olarak; günlük, haftalık ve aylık periyotlarda girilir. İstenirse siparişler elektronik ortamdan otomatik olarak sipariş programına alınabilir. (EDI-DELINS03...vs.)
Siparişlere göre analiz raporları hazırlanır ve bu verilere göre planlama yönlendirilir