Kalite

+ Giriş Kalite
Gelen hammaddeler depo tarafından girilip giriş kaliteye gelir. Giriş kalite onay verdiği takdirde stok girişi yapılır.  
+ Proses Kalite
Üretim performansları girildikten sonra yapılan operasyon için kalite kontrol bilgileri girilir ve proses kalite raporları oluşturulur. 
+Final Kalite
Üretimin sonunda, Final Kalite'de mamuller, kalite kontrolleri yapılarak onaylanır ve barkodlanarak sevkiyata hazırlanır.