Fatura

+ Firma Tanımları
+ Ürün Fiyatları
Fiyatlar, aylık olarak yıl bazında arşivlenir ve fatura kesilirken buradaki fiyatlar kullanılır.  İstenirse fiyatlar başka bir programdan otomatik olarak alınabilir.
+Fatura
Hazırlanan irsaliyeler faturalandırılır.Kesilen faturalar istenilen muhasebe programına online aktarılabilir. İstenilen fatura analiz raporları hazırlanır. Kullanacağınız genel muhasebe programına gerekli bilgiler aktarılır