Ar-ge

Operasyon Tanımları
Ürün Kartları Tanımı
Ürün Kodu ve Tanımı
Ürün Ağacı
Operasyonlar ve Standart Süreleri
Teknik Mühendislik Bilgileri
Maliyet Çalışmaları
Verilen fiyatlara göre, ürün ağaçları belirlenmiş ürünlerin fiyat analizleri yapılır.